Pravidla

 

 

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je občanské sdružení ITpeopleCZ. Soutěž probíhá ve třech soutěžních kolech – casting, semifinále, finále. 

Všechna kola jsou přístupná veřejnosti. Do semifinále a finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

 • Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
 • Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování výsledků castingu, semifinále a finále.
 • Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže Miss Léta.
 • Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 • Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené organizátorem jsou majetkem organizátora
 • Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazuje právo k jednostranné změně výše uvedených pravidel

Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se mohou zúčastnit dívky od věku 18 let. Účast je akceptována i u dívek, které dosáhnou 18. roku v červenci daného roku.
 • Soutěže se mohou zúčastnit dívky bez rozdílu národnosti, etnického původu a bez trvalého pobytu na území České republiky popř. Slovenské republiky s komunikativní znalostí českého jazyka. Soutěžící musí být osobně přítomna konání soutěže Miss Léta od prvního semifinálového kola do posledního dne konání soutěže Miss Léta.
 • Soutěžící nejsou omezeny na minimální míry, avšak jsou omezeny na minimální výšku 165cm.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i dívky, které se již soutěže v minulosti zúčastnily, ale neumístily se.
 • Uvedení nepravdivých informací o věku, občanství či trvalém pobytu jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník.
 • Soutěž není určená osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu.

 

Casting

 • Prvním kolem soutěže Miss Léta je casting.
 • Casting probíhá na základě zaslané registrace. Registrace je možná on-line formulářem na webové prezentaci soutěže.
 • Porota na základě zaslaných registrací vybere dívky, které postoupí do prvního kola - castingy.
 • Všechny castingy jsou neveřejné.

 

Semifinále

 • Druhým kolem soutěže jsou celkem čtyři semifinálová kola. Každá semifinalistka se musí zúčastnit právě jednoho semifinálového kola.
 • O termínu a místě konání semifinále budou soutěžící, které postoupí do semifinále, informovány formou e-mailu a zprávě na sociální síti Facebook. Informace budou také uveřejněny na webové prezentaci soutěže.
 • Všechny semifinalistky jsou povinny podepsat čestné prohlášení o splnění podmínek soutěže popsané v článku 1 nejpozději pět dní před zahájením semifinálového kola.
 • Všechny semifinalistky jsou povinny dostavit se včas na místo konání semifinále v době určené organizátorem soutěže. Pozdní příchod či příchod ve stavu neumožnujícím účast na semifinále jsou okamžitým důvodem k diskvalifikaci.
 • Pro semifinalistky není zajištěna vizáž a vlasový styling, pokud organizátor nesdělí opačnou informaci.
 • Ze semifinálových kol do finále soutěže postupují vždy tři dívky z jednoho semifinálového kola. Dívky získají korunku a šerpu a věcné dary.
 • Každá dívka, která v semifinálovém kole skončí na 4. místě, se automaticky stává náhradnicí do finále.

 

Finále

 • Posledním kolem soutěže je finále.
 • Finálová dvanáctka dívek se účastní letní roadshow (návštěvy partnerů, focení, večírky, akce spojené se sluníčkem a vodními plochami).
 • Finalistky jsou povinny se zúčastnit hlavních akcí roadshow a plnit požadavky organizátora soutěže. Tj. Prague Car Festival 2017.
 • Dívky na Prague Car Festivalu pózují u vystavených vozů po dobu, která není určená k programu samotného programu Miss Léta.
 • Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou.
 • Všechny finalistky získávají za účast ve finále honorář v jednorázové výši 2.000 Kč.
 • V rámci Prague Car Festivalu bude vyhlášená vedlejší soutěž Miss Prague Car Festival, 1. vicemiss Prague Car Festival, 2. vicemiss Prague Car Festival na základě hlasů návštěvníků festivalu. Návštěvníci mohou hlasovat po celou dobu konání festivalu.
 • Vítězky získají korunky, šerpy, dary od partnerů soutěže, kontrakt na prestižní honorovaná focení, přehlídky a další pracovní aktivity v souvislosti se soutěží.
 • V rámci finále volí porota tyto tituly: Miss Léta, 1. vicemiss Léta, 2. vicemiss Léta. Publikum volí svoji Miss Léta Sympatie.

 

Porota

 • Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátora soutěže.
 • Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
 • Určení počtu postupujících dívek z castingu do semifinálových kol je plně v kompetenci členů poroty.
 • Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
 • Ze semifinálových kol do finále soutěže automaticky postupují tři dívky, které získají korunku a šerpu.
 • Ze semifinálových kol porota vybírá a dává divokou kartu dalším semifinalistkám pro postup do finále (včetně dvou náhradnic).

 

 

 

Kalendář akcí

listopad
24
Křest kalendáře Werso
Bílá armáda křtí kalendář a pokračuje spanilou jízdou po Praze.
prosinec
6
Křest kalendáře Miss Léta
Bílá armáda křtí kalendář MISS LÉTA a pokračuje opět spanilou jízdou po…